Wydarzenie „Wspólnie dla klimatu” to inicjatywa, w ramach której w dniach 28-29 września zorganizowano Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza, Pomorskie Eko Forum oraz Gdańskie Forum Zmian Klimatu. Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Amberexpo w Gdańsku przyjechali przedstawiciele samorządów, świata nauki, biznesu a także mieszkańcy.

Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej

Pierwszym wydarzeniem, które odbyło się w ramach imprezy, było Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Celem forum jest między innymi inspirowanie działań w kierunku przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, co podkreślają na stronie Forum jego twórcy.

Spotkanie poprowadził Tomasz Galiński. Forum Uroczyście otworzył Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Aby wybrać scenariusz zielonego Pomorza, potrzeba nam jeszcze więcej ambicji, wiary, determinacji, otwartości i współpracy z różnymi środowiskami: od nauki zaczynając, przez biznes, sferę samorządową – powiedział Mieczysław Struk.

Marszałek zauważył też, że sposobem radzenia sobie z eliminacją śladu węglowego powinien być rozwój między innymi morskiej energetyki wiatrowej. Zwrócił przy tym uwagę, że w celu wsparcia sektora offshore, w 2020 roku Samorząd Województwa zainicjował powstanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.

Jej celem jest nie tylko podejmowanie działań na rzecz powstania morskich farm wiatrowych, ale również zabezpieczenie miejsca dla pomorskich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w procesie inwestycyjnym związanym z ich powstawaniem. Kluczowym aspektem dla rozwoju tej branży jest zapewnienie kompetentnych kadr, ponieważ ich dostępność będzie wpływać na decyzję o lokalizacji nowych zakładów oraz rozbudowę już istniejących – podkreślił marszałek.

Słowo wstępu do uczestników Forum wygłosił też Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

W agendzie Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej przewidziano cztery debaty: „Zielona transformacja – szanse i ryzyka dla rozwoju gospodarczego”, „Wspólnie dla klimatu – rola samorządów w kształtowaniu polityk i strategii”, „Budowanie niezależności energetycznej w samorządach” oraz „Porozmawiajmy o energetyce i klimacie – debata przedwyborcza”.

Uczestniczką pierwszej debaty na temat zielonej transformacji była między innymi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, członkini Rady Koordynacyjnej Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, koordynatorka wiodąca grupy roboczej edukacja społeczna. W debacie wzięli udział również Janusz Wojciech Steinhoff, ekspert ds. energetyki, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa, minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka; Andrzej Szcześniak, ekspert rynku gazu oraz Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu Ekoinbud Sp.z o.o. Debatę moderował Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, zwróciła uwagę, że uczelnie bardzo szybko reagują na nowe wyzwania jakie pojawiają się w związku z zieloną transformacją i widzą szansę w transformacji energetycznej, zielonej transformacji, a także raportowaniu niefinansowym (ESG).

Duże spółki giełdowe, duże korporacje, które mają obowiązek raportowania, będą poszukiwały takich partnerów do współpracy i podwykonawców, którzy raportują swoją działalność. Dlatego obecnie obserwując rynek widzimy, że powstało dużo oddolnych inicjatyw ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Te, które sobie świetnie radzą, już mają raporty pozafinansowe. Te, które radzą sobie trochę mniej w tej kwestii, już się grupują w sieci, żeby lobbować na rzecz wsparcia, na przykład ze strony samorządu. Sam fakt raportowania i świadomości w zakresie ESG traktują jako punkt wyjścia do tego, żeby zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie środków z programów unijnych, a one w najbliższym okresie będą bardzo mocno skoncentrowane na badaniach, rozwoju i partnerstwach biznes-uczelnia-samorząd. Myślę, że to jest dla nas duża szansa – podkreśliła dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

„Wspólnie dla klimatu” – trzy wydarzenia, jeden wspólny cel

Pierwszy dzień wydarzenia zwieńczyła wieczorna gala „Wspólnie dla klimatu”, na której odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Klimatyczna gmina” oraz nagród specjalnych Marszałka Województwa Pomorskiego.

Pomorskie Eko Forum

Piątek, 29 września upłynął pod znakiem Pomorskiego Eko Forum oraz Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Pomorskie Eko Forum odbyło się już po raz siódmy. Jak zaznaczają organizatorzy, jego celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska na Pomorzu. Spotkanie poprowadził Tomasz Galiński.

Wydarzenie zostało otwarte przez Józefa Sarnowskiego, Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Piotra Grzelaka, Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska oraz Jarosława Kłodzińskiego, Członka Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich. Podczas czterech paneli uczestnicy omawiali tematy związane między innymi z energetyką obywatelską, spółdzielniami energetycznymi, uchwałami antysmogowymi, rozwiązaniami dla smart cities oraz finansowaniem projektów ekologicznych. Poruszono także kwestie związane z obliczaniem śladu węglowego, dofinansowaniem inwestycji samorządowych oraz efektywnym zarządzaniem odpadami jako cennym źródłem surowców. W Pomorskim Eko Forum udział wziął między innymi dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

W działania na rzecz klimatu z dużym zaangażowaniem włącza się także Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska. W piątek, w ramach wydarzenia “Wspólnie dla klimatu” Rada zorganizowała warsztaty „Głos młodzieży dla klimatu”, które prowadzili: Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o.o. – warsztat “Retencja”, Agata Lewandowska, Kierownik referatu Adaptacji do Zmian Klimatu Urzędu Miasta Gdyni – warsztat “Emisja CO2 i zużycie energii” oraz dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – warsztat “Zrównoważone miasta”.

Fot. Jakub Strzelczyk

Gdańskie Forum Zmian Klimatu

Ostatnim spotkaniem w ramach „Wspólnie dla klimatu” była trzecia edycja Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Spotkanie ma charakter forum obywatelskiego – do dyskusji zaproszeni zostali zarówno eksperci, jak i mieszkańcy Gdańska.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego razem z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG miały szansę zaangażować się w organizację wydarzenia. Jednostki zapewniły ekspertów do moderowania dyskusji nad rozwiązaniami przy ośmiu stolikach tematycznych: „Bioróżnorodność fauny” (doktorantka mgr Michalina Hładun), „Bioróżnorodność flory” (dr Dawid Weisbrodt), „Jakość powietrza” (dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG), „Stan rzek i powodzie” (dr Włodzimierz Golus), „Zdrowie i grupy wrażliwe” (dr Barbara Kijewska), „Zmiany temperatur i susze” (mgr Aleksandra Malecha), „Wzrastający poziom morza” (doktorantka mgr Laura Grzonka) oraz „Wiatr, grad i burze” (doktorantka mgr Marta Misiewicz).

Gdańskie Forum Zmian Klimatu

Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Tegoroczne prace warsztatowe były kontynuacją prac wykonanych w ubiegłym roku. Propozycje rozwiązań, przedstawione przez moderatorów w podsumowaniu prac stolika trafią do ekspertów, którzy sprawdzą ich zgodność z obowiązującym prawem i kompetencjami gminy. Efektem będzie wybór oraz doszczegółowienie konkretnych działań, które zostaną zarekomendowane do wdrożenia. Powstanie także raport podsumowujący wyniki prac poszczególnych grup roboczych.

Wydarzenie wspólnie dla klimatu zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk oraz Związek Miast i Gmin Morskich w obliczu potrzeby zintensyfikowania działań na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego było partnerem merytorycznym wydarzenia.

Pełną relację z GFZK można przeczytać na stronie miasta Gdańska.