Jak wojna na Ukrainie wpłynie na transformację energetyczną Europy? W jaki sposób klimat wpływa na rolnictwo, a rolnictwo na klimat? Jak wygląda adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym i metropolitalnym – także w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym morskiej energetyki wiatrowej. Między innymi takie tematy były omawiane we wtorek (05.07.2022 r.) podczas III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza zorganizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot oraz Un Global Compact Network Poland. Wydarzenie odbyło się w formule online.

Głównym elementem Forum był cykl debat poświęconych transformacji energetycznej, kwestiom środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz adaptacji do zmiany klimatu. W pierwszej dyskusji „Wpływ wojny w Ukrainie na przyspieszenie transformacji energetycznej Europy” wzięli udział eksperci: Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca PE kluczowej regulacji ws. rynku wodoru oraz gazów odnawialnych i ziemnego UE; Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A.; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland oraz dr hab. Sylwia Mrozowska prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Dyrektor CZRUG zwróciła uwagę, że jako społeczeństwo musimy być bardziej skoncentrowani na potrzebach otoczenia. Podnoszenie świadomości energetycznej i ciągłe monitorowanie pozwolą przejść przez transformację energetyczną. Dyskusję poprowadził Edwin Bendyk, Prezes Zarządu Fundacji Batorego, dziennikarz i publicysta.

Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej powstało w 2020 roku, aby podejmować inicjatywy na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej i wdrażać cele wynikające z polityki klimatycznej ONZ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego.