Zielona energia i współpraca biznesu, samorządu oraz placówek naukowych oparta na zaufaniu i długofalowych celach. Uczelnia jest instytucją, która może wziąć odpowiedzialność za jej animację. Prawo musi nadążać za zmianą. Istnieje potrzeba edukacji lokalnych społeczności w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym – takie wnioski płyną z zakończonego właśnie Kongresu Biznes Przyszłości, który odbył się 19 maja 2022 roku w Gdańsku.

W jednym miejscu spotkali się przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, pomorskich samorządów oraz instytucji naukowych by podczas prelekcji i debat rozmawiać o klimacie, odnawialnych źródłach energii, zrównoważonym rozwoju, nowoczesnych technologiach i śladzie węglowym. Panele dyskusyjne prowadził dr Radomir Matczak. Prelegentami byli przedstawiciele biznesu, m.in. Michal Kitkowski, Prezes Zarządu SunSol, dr inż. Maciej Piliński z Solar Energy/Fronius Polska oraz Wojciech Falkowski, Założyciel i Prezes Zarządu Ecol–Group. Nie zabrakło także samorządowców  – wystąpili m.in. Mateusz Sadłowski, Dyrektor Biura Energetyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także Paweł Klawiter-Piwowarski, Naczelnik Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza w Urzędzie Miasta Rumi. Gościem był również Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pełna lista gości znajduje się tutaj.

Jednym z pierwszych wystąpień było przemówienie dr hab. Anny Wojewnik-Flipkowskiej, prof. UG, kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego poświęcone zrównoważonemu rozwojowi w ekosystemie miejskim. W Kongresie wzięli też udział dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, dr Krzysztof Szczepaniak, Zastępca Dyrektora CZR UG oraz dr Mirosław Czapiewski, Dyrektor Centrum Infrastruktury Morskiej i Wiceprezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG poprowadziła debatę Regionalny wymiar Zielonego Ładu, podczas której przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów i naukowcy rozmawiali o szansach i wyzwaniach, jakie w najbliższych latach stoją przed tymi instytucjami w kontekście upowszechniania zielonej energii, kwestiach legislacyjnych oraz uwarunkowaniach prawnych i inicjatywach politycznych Unii Europejskiej w tym zakresie.

Kongres Biznes Przyszłości został zorganizowany przez firmę Sun Sol oraz Fronius. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz Miasto Rumia. Jednym z partnerów Kongresu było Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.