Już po raz piąty w Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się Dzień Zrównoważonego Rozwoju. Tym razem pod hasłem: Stop Emisjom! Dbaj o Klimat! 

W dniu 20 października 2023 roku w godzinach 9.00-14:00 na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się Dzień Zrównoważonego Rozwoju pod hasłem: Stop Emisjom! Dbaj o Klimat! Wydarzenie organizowane jest na Uniwersytecie Gdańskim już po raz piąty.

Patronat nad nim objęli Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Dziekani Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG i Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG.  Tegoroczny Dzień Zrównoważonego Rozwoju organizowany jest przez Wydział ChemiiWydział Ekonomiczny i Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG w ramach projektu “Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” dofinasowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Założeniem Dnia Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim jest promowanie, wspieranie idei i realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie projektów promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności gospodarczej. Wydarzenie ma zasięg ogólnoeuropejski i jego celem jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w ramach inicjowanego od 2015 r. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej.

Zgodnie z hasłem przewodnim „Stop Emisjom! Dbaj o Klimat!”  pracownicy naukowi zaprezentują na ten temat wykłady, a studenci i koła naukowe przeprowadzą warsztaty oraz pokazy dla młodzieży i uczniów. Zmiana klimatu jest odczuwalna w każdym kraju na Ziemi. Ten globalny problem dotyczy nie tylko podniesienia średniej temperatury powietrza. Jak informuje Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w latach 1880 – 2012 średnia temperatura na Ziemi podniosła się o 0,85OC. Jeśli obecny poziom emisji gazów cieplarnianych zostanie utrzymany, prognozuje się, że pod koniec tego stulecia temperatura na Ziemi wzrośnie o ponad 1,5OC w porównaniu do drugiej połowy XIX wieku. Towarzyszyć temu będzie wzrost temperatury w oceanach oraz nieprzerwane topnienie lodowców. Przewiduje się, że do roku 2065 poziom mórz wzrośnie średnio o 24-30 cm, a do roku 2100 o 40-63 cm. Większość skutków zmian klimatu będzie odczuwalna przez kolejne dekady, nawet jeśli uda się nam ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Program wydarzenia podzielony jest na dwa bloki. Został opracowany w taki sposób, aby przekaz był atrakcyjny zarówno dla najmłodszych uczestników, jak i starszej młodzieży. W pierwszej części odbędą się mini-wykłady: „Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, „Jak włożyć słońce do gniazdka elektrycznego?”, „Jak zielona energia zmienia świat transportu?” oraz „Co wspólnie możemy zrobić z tymi emisjami?”.

W drugiej części wydarzenia młodzież będzie mogła wziąć udział w równoległych warsztatach przygotowanych przez studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, między innymi będziemy mówić o „ABC zielonej ekonomii…”, „Ekologii dla zysku…”, czy poznawać modelowe miasto przyjazne. Uczestnicy będą mogli także zakręcić kołem fortuny i zmierzyć się z pytaniami z zakresu redukcji emisji. Dla tych, którzy od akademickich murów wolą aktywność na powietrzu, przygotowano grę terenową na kampusie „Eksperci zmniejszania emisji”.

Tegorocznemu Dniu Zrównoważonego Rozwoju będą towarzyszyć wystawy: „Zasady Fair Trade” przygotowaną przez Polskie Stowarzyszenia Fair Trade oraz edukacyjną „Pomorskie w erze ANTROPOCENU – jak emisje wpływają na środowisko regionu” dr. Dawida Weisbrodta. Szczegółowy program wydarzenia w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

 

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

PROGRAM DNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ug.edu.pl)

Zrównoważony rozwój