Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2023 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”

XIII. edycję projektu organizują:

  • Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego,
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
  • Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu,
  • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

 

Termin nadesłania prac: 29 stycznia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2023 r.

 

Więcej informacji:

Debiut naukowy 2023 list zapraszający

Debiut naukowy 2023 regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Debiut naukowy 2023 regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Scientific Debut 2023 terms and conditions_eng