Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UG, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego Zakład Polityki Publicznej i Administracji, ekspertka i aktywistka miejska w obszarze równości, praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, ekspertka Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Pomorski (od 2015 r), pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet (od 2018 r), współzałożycielka lokalnego stowarzyszenia feministycznego Trójmiejska Akcja Kobieca (2020 r.), członkini Rady ds. Równego Traktowania II kadencji (2021–2025).

Zainteresowania badawcze

instytucjonalne mechanizmy awansu kobiet, polityki publiczne na rzecz równego traktowania, społeczne aspekty odbioru technologii, badania opinii publicznej i medialne prezentacje.