Absolwent Geografii fizycznej, doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii. Adiunkt w Zakładzie Geomorfologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego, tutor akademicki, nauczyciel geografii, edukator ekologiczny. Wykonawca Państwowego Monitoringu Środowiska.

Zainteresowania badawcze

Wpływ człowieka na ekosystemy, rekonstrukcje zmian środowiska, zastosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych w edukacji ekologicznej.