Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik, kierownik Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji (2014), przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN i redaktor naczelna Prawa Morskiego PAN (od 2014 roku), członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego (2008–2019), podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (2013–2015), kierownik projektu SEAPLANSPACE Marine Spatial Planning Instruments for Sustainable Marine Governance Interreg South Baltic Programme (2014–2020), European Regional Development Fund (2018–2021).

Zainteresowania badawcze

prawo morza, prawo morskie, prawo ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonego rozwoju.