Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny Wydawnictwa Stowarzyszenia Badań nad Polityką Europejską, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych; menedżer, koordynator i wykonawca projektów naukowych i prac rozwojowych, m.in. MNiSW, NCBiR, H2020, Interreg Południowy Bałtyk, Jean Monnet Programme, EFS POKL, Europa dla Obywateli, Młodzież w Działaniu, Rozwój Polskich Uczelni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, grantów wyszehradzkich; ekspert oceniający projekty w programach: Horyzont 2020, NAWA, Fundusz Naukowy Serbii, RPO; recenzent w kilkunastu czasopismach naukowych; ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego; członek Team Europe Poland, stypendystka Fundacji Konrada Adenauera, NAWA; członek sieci badawczej PLATENSO; tutor akademicki; członek grup roboczych edukacja społeczna, rozwój kadr i systemu kształcenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zainteresowania badawcze

społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju technologii energetycznych, strategia rozwoju, lobbing, partycypacja obywatelska