Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2021-2022.

Menedżer, koordynator i wykonawca projektów naukowych i prac rozwojowych, m.in.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Horyzont 2020, Interreg Południowy Bałtyk, Jean Monnet Programme, EFS POKL, Europa dla Obywateli, Młodzież w Działaniu, Rozwój Polskich Uczelni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, grantów wyszehradzkich.

Ekspert oceniający projekty w programach: Horyzont 2020, NAWA, Fundusz Naukowy Serbii, RPO; recenzent w kilkunastu czasopismach naukowych; ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego; członek Team Europe Poland, stypendystka Fundacji Konrada Adenauera, NAWA; członek sieci badawczej PLATENSO; tutor akademicki; członek grup roboczych edukacja społeczna, rozwój kadr i systemu kształcenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zainteresowania badawcze

społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju technologii energetycznych, strategia rozwoju, lobbing, partycypacja obywatelska