Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości (2019–2020); doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego, kierując zespołami liczącymi kilkadziesiąt osób; członek Rady Inwestycyjnej Funduszu JESSICA przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (2010–2016), ekspert ds. energetyki w Pomorskiej Radzie Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych (2017–2020), wiceprezes zarządu spółki celowej Techtransbalt Sp. z o. o. (2014–2021), ekspert w Research Executive Agency przy Komisji Europejskiej w Brukseli (2018–2021); członek komitetu redakcyjnego i recenzent w kilku czasopismach naukowych, ekspert oceniający projekty badawcze, wdrożeniowe i społeczno-gospodarcze współfinansowane z programów: Horyzont 2020, RPO WP i innych; kierownik oraz wykonawca licznych projektów badawczych i dydaktycznych; uczestnik staży badawczo-dydaktycznych realizowanych w Finlandii i Portugalii; członek honorowy i współtwórca Gdańskiej Organizacji Turystycznej, a także członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Nieruchomości oraz Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka.

Zainteresowania badawcze

Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw, zarządzanie innowacjami, rozwój społeczno-gospodarczy regionu, wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.