Ukończył politologię, administrację oraz ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim, koordynator projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych w ramach programów: Fundusz Wyszehradzki, Lifelong Learning Programme – Youth in Action, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Wiceprezesa Zarządu w Instytucie Badań Ekonomiczno-Społecznych (od 2012), współredaktor publikacji naukowej Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej w ramach projektu YOUTH POLICY – INTERIM REVIEW, stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego, Kasy Stefczyka i Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Zainteresowania badawcze

bezpieczeństwo energetyczne, społeczna akceptacja dla odnawialnych źródeł energii, energia konwencjonalna oraz energetyka jądrowa.