Mgr inż. Jolanta Mrozek-Kwiatkowska pełni funkcję specjalisty ds. projektów na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Wcześniej przez wiele lat zajmowała się zarządzaniem projektami na rynku komercyjnym. Ukończyła Politechnikę Śląską – kierunek Inżynieria Materiałowa. Uzyskała międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zarządzania projektami – PRINCE2 na poziomach Foundation i Practitioner oraz AGILE na poziomie Foundation.

Na Uniwersytecie Gdańskim zajmowała się bieżącym wsparciem pracowników Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych w zakresie wyszukiwania źródeł finansowania, przygotowywania i realizacji projektów rozwojowych i badawczych oraz, w okresie od września 2020 r. do stycznia 2021 r., zagadnieniami umiędzynarodowienia uczelni w strukturze Biura Współpracy Międzynarodowej UG. W latach 2018-2021 była managerem ds. finansów projektu SEAPLANSPACE (Interreg South Baltic 2014-2020).

Uczestniczyła w opracowaniu dokumentacji nowej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnych, nowa kwalifikacja została wprowadzona na rynek).