Dr hab. Nauk biologicznych w zakresie biologii, botanik, profesor uczelni w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody. Wykładowca akademicki na kierunkach: Biologia, Chemia, Bioinformatyka, oraz na Uniwersytetach III wieku Przewodniczący lub vice-przewodniczący Regionalnego Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Gdańsku (od 2006)Kierownik studiów podyplomowych „Waloryzacja i Ochrona Obiektów Przyrodniczych” prowadzonych na Wydziale Biologii w latach 2011-2021Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie Nauk Biologicznych, w dyscyplinach ochrona środowiska i biologia Członek Rady Programowej Pomorskich Parków Krajobrazowych na kadencję 2022-2026Członek Stowarzyszenia Instytut Ochrony Krajobrazu PomorzaOsiągnięcie dydaktyczne – Medal Komisji Edukacji Narodowej Osiągnięcie naukowe – Nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

Zainteresowania badawcze

Geobotanika, ochrona przyrody, antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej, taksonomia roślin ze szczególnym uwzględnieniem rzędu Orchidales