– Odsuwamy od siebie rzeczy, które są dla nas niewygodne. Zdajemy sobie sprawę, że ubrania, które nosimy są produkowane w fabrykach, gdzie warunki pracy są tragiczne – mówi dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra z Wydziału Zarządzania UG w wywiadzie z cyklu Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju CZRUG. Tematem rozmowy był Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. Materiał wideo.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego popularyzuje wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową związaną ze zrównoważonym rozwojem naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o wywiady, prezentacje oraz artykuły popularnonaukowe ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Kolejnym gościem „Rozmów o zrównoważonym rozwoju” była dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka ds. ochrony przyrody, zarządzania inwestycjami, a także ekspertka ds. gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej. Z badaczką rozmawiała stażystka CZRUG Katarzyna Eron.

Świadomość ekologiczna jest coraz większa. Mamy jeszcze pewne kłopoty na przykład z segregacją śmieci, bo nie jesteśmy tego nauczeni od dziecka. Nie jest to dla nas takie naturalne. Natomiast jak spojrzymy na przedszkolaków – one to robią zupełnie naturalnie, instynktownie, wychowały się w takim świecie. […] Z każdym następnym pokoleniem ta świadomość jest większa – mówi dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra.

Rozmowa dotyczyła między innymi świadomości ekologicznej Polaków, ekoinnowacji i wpływu, jaki postęp technologiczny wywiera na rynek pracy. Jako przykład dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra wskazała fotowoltaikę i szeroko pojęty sektor odnawialnych źródeł energii, który rozwinął się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci:

Dzisiaj, myślę, że każdy, komu powiemy o fotowoltaice, nawet jak się tym nie zajmuje na co dzień, wie o co chodzi. Ten rynek został wykreowany. Zarówno od strony popytowej jak i podażowej. Są zakłady produkujące i oferujące usługi, są też oczywiście konsumenci, którzy tego wymagają. W związku z tym jest też tworzony rynek pracy. Są zatrudniani instalatorzy, producenci […] My, jako klienci coraz częściej wymagamy przyjaznych środowiskowo ofert, usług i produktów. To napędza zarówno rynek pracy, jak i rynek w ogólnym ujęciu – tłumaczy badaczka.

Dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra odpowiedziała także, czy jej zdaniem, Polacy, jako część wspólnoty europejskiej, mogą wpływać na sytuację w krajach najmniej rozwiniętych:

Odsuwamy od siebie rzeczy, które są dla nas niewygodne. Nie chcemy o tym pamiętać, ani o tym myśleć. Zdajemy sobie sprawę, że ubrania, które nosimy są produkowane w fabrykach, gdzie warunki pracy są tragiczne. Gdybyśmy mieli taki zakład w naszym kraju, to byłyby protesty, opinia publiczna byłaby oburzona. Zdajemy sobie sprawę, że tak jest chociażby a Azji, ale odsuwamy to od siebie, bo nie chcemy o tym myśleć, jest to dla nas niewygodne. Zwiększając nasza świadomość, możemy dokonywać innych wyborów, na przykład kupując inne produkty: fair trade czy produkowane w naszym kraju, w godnych warunkach. Niestety – te produkty będą droższe. W porównaniu z innymi krajami z Azji, czy z Afryki my jednak jesteśmy krajem bogatym i krajem, w którym ludzie żyją w nadmiarze. Wystarczy spojrzeć na to ile posiadamy rzeczy: ubrań, gadżetów, telefonów komórkowych, komputerów, laptopów i tak dalej. Żyjemy w nadmiarze i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Dopóki nie zmienimy tej świadomości, tego że kupujemy za dużo, wytwarzamy za dużo śmieci, żyjemy w wiecznej konsumpcji […] to nie będziemy w stanie zmienić świata – dodaje dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra.

Poprzednie Rozmowy o zrównoważonym rozwoju dotyczyły między przejrzystości prawa (wywiad z dr. hab. Grzegorzem Wierczyńskim, prof. UG) innymi dobrej jakości edukacji (wywiad z prof. dr. hab. Marią Mendel); zmian klimatu i katastrofy ekologicznej (wywiad z prof. dr hab. Dariuszem Szlachetko), czy zrównoważonej turystyki (wywiad z dr hab. Moniką Bąk, prof. UG).