Czasopismo “Filozofuj!” w 2020 r. zostało laureatem 15 edycji konkursu Popularyzator Nauki w kategorii “Media” w 2020r. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest dr hab. Artur Szutta, prof. UG.  

Zespół “Filozofuj!” określa swoją misję jako inspirowanie do podejmowania krytycznej refleksji nad sobą i otaczającą rzeczywistością oraz promowanie kultury kompetentnej debaty. Ponadto chce włączać się w ogólnopolski projekt budowania obywatelskiego społeczeństwa wiedzy.  

Najnowszy z numerów czasopisma podejmuje temat antopocenu.  

Zapraszamy do lektury. 

[SM]

Sylwia Mrozowska artykuł w Filozofuj [PDF]