Ogrody społeczne, groowroom, czy ekonomiczne lanie wody – to tylko niektóre pomysły zgłoszone do realizacji w ramach Konkursu Zielony UG. Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego złożyli 30 projektów w zespołach mieszanych, po raz kolejny udowadniając, że współpraca popłaca. Konkurs jest realizowany w ramach projektu SEA-EU 2.0 finansowanego ze środków Erasmus+.

Celem konkursu Zielony UG jest zwiększenie zaangażowania społeczności akademickiej w ekologiczną i społeczną transformację Uniwersytetu Gdańskiego. Na realizację projektów w edycji organizowanej w 2024 r. przeznaczone jest 80.000,00 zł brutto. Kosztorys realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20.000 zł brutto.

Podczas otwartego naboru zgłoszeń od 18 marca 2024 r. do 8 kwietnia 2024 r. wpłynęło 30 projektów, które zostały opracowane przez zespoły mieszane angażujące przynajmniej jedną osobę z dwóch różnych grup społeczności: studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich oraz administracji.

Znaczna część projektów dotyczy uzupełnienia infrastruktury plenerowej. Wśród nich znalazły się propozycje siłowni plenerowych, nowych ogródków oraz uzupełnienia infrastruktury dla rowerzystów. Część pomysłów zakłada innowacyjne rozwiązania – wśród nich można wymienić na przykład pomysł instalacji wykorzystującej mech do oczyszczania powietrza czy zakup rowerów generujących energię elektryczną. Wspólnym mianownikiem wszystkich propozycji jest troska o środowisko oraz upowszechnianie wiedzy o zrównoważonym rozwoju.

Wnioskodawcy najczęściej zgłaszali projekty, których realizacja obejmowała działania na głównym kampusie w Gdańsku Oliwie. Zgłoszono również wnioski o inwestycje na kampusach w Gdyni, w Sopocie oraz w Borucinie.

Tuż po zakończeniu naboru zgłoszeń rozpoczął się etap weryfikacji projektów przez zespół roboczy. Następnie, 15 maja 2024 r., Komisja Konkursowa zatwierdzi ostateczną listę projektów, które wezmą udział w głosowaniu. W plebiscycie w dniach 20-27 maja 2024 r. będą mogli zagłosować wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego. Elektroniczne głosowanie przeprowadzone zostanie na platformie konkursu, do której logowanie odbywa się przy pomocy danych z Portalu Studenta/Portalu Pracownika. Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos na maksymalnie trzy projekty z listy.