Członkowie European Network on Intercultural Elderly Care ENIEC Annual Meeting spotkali się 15 -17 marca w Gdańsku.

ENIEC jest europejskim networkiem profesjonalistów skupiającym zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, pracowników sektora opieki, woluntariuszy jak i pracowników instytucji publicznych. To nieformalna platforma wymiany pomysłów, doświadczeń i dobrych praktyk.

– Naszym celem jest zapewnienie, aby starsi migranci w całej Europie mogli żyć w środowisku tolerancji, zrozumienia i szacunku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była migracja ze wschodu na zachód w nowej odsłonie – mówi przewodnicząca Zarządu ENIEC jest dr Elżbieta Czapka, koordynatorka programu „Współpraca międzynarodowa” w Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

CZRUG był współorganizatorem drugiego dnia wydarzenia, zaś nad całością czuwała mgr Weronika Kamińska. W czasie spotkania rozmawialiśmy między innymi na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Trzeciego dnia członkowie ENIEC goszczeni byli przez Muzeum Emigracji, gdzie sesję panelową „Empowering elderly migrants and refugees from Ukraine in Poland” poprowadziła dr Irena Chawrilska. Goście zostali powitani przez Sebastiana Tyrakowskiego – zastępcę dyrektora muzeum.

W dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański), dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, Sebastian Tyrakowski (Muzeum Emigracji w Gdyni) oraz Antoni Huza (doktorant Wydziału Historycznego UG).

Uczestnicy panelu przekonywali publiczność, że działania realizowane obecnie w muzeach, instytucjach kultury, w trakcie nauki języka polskiego lub jakiegokolwiek innego języka mogą być narzędziem wspierającym uchodźców z Ukrainy. Rozmawiano o kompetencji językowej starszych migrantów, praktykach kulturowych społeczności ukraińskiej w Polsce i sposobach budowania rezyliencji i zwiększania dobrostanu starszych migrantów z Ukrainy w Polsce – mówi dr Irena Chawrilska, która poprowadziła dyskusję.