Zmiana klimatu, transformacja energetyczna, migracje, zdrowie, humanistyka wobec wyzwań jakie stawia przed światem kryzys klimatyczny a także transformacja instytucji szkolnictwa wyższego w kierunku zrównoważonego rozwoju – to główne tematy referatów i dyskusji, w których brali udział uczestnicy konferencji Nauka i Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy na filmowe podsumowanie, z komentarzem dr Krzysztofa Szczepaniaka, Dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, profesora Marka Mifsuda z Uniwersytetu Maltańskiego oraz dra Igora Mitroczuka z Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor filmu: Jakub Zboiński

Międzynarodowa konferencja została zorganizowana przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w Bibliotece UG, na Wydziale Nauk Społecznych UG (I dzień) oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni (II dzień) 24-25 listopada 2022r.

Jak zauważa dr Krzysztof Szczepaniak, uczestników, na miejscu oraz online, było ponad 160:

Część z nich brała udział w obradach stacjonarnych, ale dzięki rozwiązaniom technologicznym byliśmy w stanie połączyć się z uczestnikami również online. Dzielili się z nami wynikami swoich badań, a także doświadczeniami zarówno w dydaktyce, jak i procedurach związanych ze zrównoważonym rozwojem – podkreśla Dyrektor CZRUG.

Celem konferencji było zapewnienie platformy do prezentacji badań w dziedzinie nauki o zrównoważonym rozwoju. Organizatorom zależało również na wspieraniu wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy ekspertami w zakresie SDG. Efektem była interdyscyplinarna, ale też krytyczna dyskusja na temat realizowanych projektów i inicjatyw.

Dlaczego tak konferencja ma tak istotne znaczenie dla Uniwersytetu Gdańskiego?

Myślę, że ta konferencja jest bardzo ważna dla Uniwersytetu Gdańskiego, ponieważ zgromadziła rozmaitych specjalistów z różnych krajów, co jest zawsze dobrą okazją do sieciowania […] – mówi prof. Mark Mifsud, Dyrektor Centrum Edukacji i Badań Środowiskowych Uniwersytetu Maltańskiego. – Konferencja była dobrze zorganizowana. Paneliści są przedstawicielami różnych dziedzin w obszarze zrównoważonego rozwoju. Myślę więc, że ta konferencja powinna zachęcić studentów i pracowników w Gdańsku, aby przede wszystkim patrzyli w przyszłość i tworzyli bardziej zrównoważoną wizję wewnątrz uniwersytetu, oraz wynieśli tę wizję zrównoważonego rozwoju poza uniwersytet […] – tłumaczy.

Dr Igor Mitroczuk z Akademii Leona Koźmińskiego zwraca uwagę, że kluczowa jest sama idea konferencji, uwzględniająca debatę na temat tego jak ważna jest edukacja w zrównoważonym rozwoju:

Wszyscy teraz zadajemy sobie pytanie co to jest SDG i dlaczego jest ważne, dlaczego coraz więcej firm będzie musiało raportować niefinansowo swoją działalność. Widzimy w którą stronę idzie ustawodawstwo Unii Europejskiej i musimy się do tego przygotować. Właśnie poprzez edukację możemy tego dokonać, więc duże podziękowania dla organizatorów za to, że dostrzegli ten bardzo ważny wątek edukacji dla zrównoważonego rozwoju – dodaje dr Igor Mitroczuk.

Zachęcamy do przeczytania obszernych relacji z pierwszego i drugiego dnia konferencji:

Pierwszy dzień międzynarodowej konferencji „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – relacja z drugiego dnia konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauka i edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest współfinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu “Doskonała Nauka”.