– Już po raz piąty spotykamy się po to, żeby rozmawiać o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zastanowić się, co możemy zrobić, by żyło nam się lepiej, by zatrzymać niekorzystne zmiany. Założeniem dnia zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim jest promowanie takich działań i odbywa się pod hasłem „Stop Emisjom! Dbaj o Klimat!” – tak uczestników Dnia Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim powitała Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG.

Fot.: Alan Stocki/UG

Dzień Zrównoważonego Rozwoju w UG odbył się w tym roku pod hasłem „Stop Emisjom! Dbaj o Klimat!”. Założeniem tego cyklicznego wydarzenia jest promowanie idei i wspieranie realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie projektów propagujących stosowanie tych zasad we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności gospodarczej. Wydarzenie ma zasięg ogólnoeuropejski, a jego celem jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w ramach inicjowanego od 2015 r. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.

– Co do tego, że zmiany klimatu są naszą wspólną sprawą, chyba nikt nie ma wątpliwości. Świadczy o tym aula pełna młodzieży w ten piątkowy poranek. Młodzież jest dla nas najważniejsza, ponieważ to wy będziecie kształtować swoją przyszłość, a my będziemy wspierać was w tym, żebyście żyli w warunkach, które będą dla was najbardziej odpowiednie, żebyście mogli funkcjonować w takim świecie, na którym wam zależy – tymi słowami spotkanie rozpoczęła Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. – Dziękuję, że ten temat już po raz piąty cieszy się tak dużą popularnością i że zawsze młodzież ma bardzo ciekawe pomysły i uwagi, zawsze czynnie uczestniczy w warsztatach i krytycznie potrafi ustosunkować się do naszych działań – dodała.

– Witam was dziś w uniwersytecie zrównoważonego rozwoju, bo dziś właśnie takim uniwersytetem jesteśmy. Myślę, że gdyby uniwersytety tworzone były teraz, to wiele z nich taki właśnie nosiłoby przydomek, bo zrównoważony rozwój jest wielkim parasolem, pod którym mieści się mnóstwo dyscyplin, którymi zajmujemy się w Uniwersytecie Gdańskim na wielu naszych wydziałach. – uczestników powitała Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG – Możecie się państwo dziwić, skąd ta współpraca Wydziału Chemii i Wydziału Ekonomicznego. Chociaż dzieli nas 5 kilometrów, łączy nas bardzo wiele – zrównoważony rozwój, o którym będzie dziś mowa. Dziś rozmawiać będziemy głównie o kwestiach środowiskowych, ale zrównoważony rozwój to również kwestie społeczne i gospodarcze, a my się tym od wielu lat na co dzień zajmujemy. Bardzo się cieszę z dzisiejszego przedsięwzięcia i naszej współpracy i życzę państwu owocnego dnia pełnego debat, rozmów i inspiracji. .

 Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG przygotowała natomiast dla młodzieży niespodziankę – piosenkę, którą nagrali studenci z Koła Naukowego Biznesu Chemicznego.

Program wydarzenia podzielony został na dwa bloki. W pierwszej części odbyły się wykłady: „Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, „Jak włożyć słońce do gniazdka elektrycznego?”, „Jak zielona energia zmienia świat transportu?” oraz „Co wspólnie możemy zrobić z tymi emisjami?”. Uczestnicy wykładów zapoznali się z takimi pojęciami jak: frugalityupcyclingzero waste czy freeganizm. Posłuchali również o innowacjach w transporcie – pociągach zasilanych wodorem, statkach zasilanych biometanolem czy hybrydach elektrycznych, które w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane w lotnictwie.

W drugiej części wydarzenia młodzież wzięła udział w warsztatach przygotowanych przez studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, między innymi: „ABC zielonej ekonomii, czyli w drodze do życia bez emisji” przygotowanym przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych i Koło Naukowe Przedsiębiorczości Start-UP, czy „Budowa detektora ditlenku węgla w oparciu o platformę Arduino”który przygotował dr hab. Artur Giełdoń, prof. UG (Wydział Chemii). Uczestnicy mogli również zakręcić kołem fortuny i zmierzyć się z pytaniami z zakresu redukcji emisji. Dla tych, którzy od akademickich murów wolą aktywność na powietrzu, przygotowano grę terenową na kampusie „Eksperci zmniejszania emisji”.

Tegorocznemu Dniu Zrównoważonego Rozwoju towarzyszyły wystawy: „Zasady Fair Trade” przygotowana przez polskie stowarzyszenia fair trade oraz edukacyjna „Pomorskie w erze ANTROPOCENU – jak emisje wpływają na środowisko regionu” dr Dawida Weisbrodta.

Patronat nad wydarzeniem objęli Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Dziekani Wydziału Chemii prof. Beata Grobelna i Wydziału Ekonomicznego prof. Monika Bąk.  Tegoroczny Dzień Zrównoważonego Rozwoju zorganizowany został przez Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny i Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG w ramach projektu „Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” dofinasowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Tekst: Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy