Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu Edukacja Ekologiczna

Instytucja ogłaszająca konkurs: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu Edukacja Ekologiczna

Oficjalna strona projektu “Zerujemy emisję – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”

Projekt “Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” został przygotowany wspólnie przez Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny i Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.  Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne.

Kierownikiem projektu jest Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, a w skład zespołu projektowego wchodzą także: dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, dr Magdalena Markiewicz, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Dawid Weisbrodt, dr Sylwia Machowska-Okrój, dr Ewa Ignaciuk, mgr Przemysław Wysiński, mgr inż. Magda Kozak i mgr inż. Jolanta Mrozek-Kwiatkowska.

W ramach projektu przewidziano działania popularyzujące przeciwdziałanie emisjom skierowane do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Pomorza, a także do studentów i pracowników uczelni.

Zaplanowane rezultaty projektu to :

  • piąta edycja Dnia Zrównoważonego Rozwoju na UG pod hasłem “Stop emisjom! Dbaj o klimat!”,

  • Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS)

  • konferencja „Chemia-biznes-środowisko”

  • cykl prelekcji on-line przeznaczonych dla młodzieży szkół średnich.