RV Oceanograf – statek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego – to najnowocześniejsza jednostka tej klasy należąca do uczelni wyższej w Polsce. Podczas rejsu katamaranem z Gdyni do Helu mieliśmy okazję usłyszeć więcej o jego możliwościach. Spotkanie było także okazją do podsumowania mijającego roku akademickiego i poznania planów na następny.

W rejsie wzięli udział dziennikarze z pomorskich mediów lokalnych i ogólnopolskich redakcji. Uniwersytet Gdański reprezentowali Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni. Spotkanie zostało zorganizowane 6 maja 2022 r. przez Rzecznika Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Magdalenę Nieczuję-Goniszewską.

Uczestników rejsu powitał Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. Następnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której władze Uczelni podsumowały mijający rok akademicki i przedstawiły plany na przyszłość ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji na studia. Zaakcentowano kwestię realizacji celów zrównoważonego rozwoju i przekształcanie Uniwersytetu w uczelnię zieloną. W tym kontekście szczególnie ważny jest sukces z ostatnich dni – Uniwersytet Gdański zajął pierwsze miejsce wśród polskich uniwersytetów w Times Higher Education Impact Rankings 2022 – rankingu, który w kompleksowy sposób ocenia politykę i aktywność uczelni w zakresie realizacji 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

– Ranking ten pokazuje, w którą stronę idzie zmiana szkolnictwa wyższego. Już nie tylko chodzi o zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim chodzi o pewne umiejętności, które można, zdobywając wiedzę na uniwersytecie, wcielić w życie i zacząć zmieniać świat. Może to zabrzmieć górnolotnie, ale w tych siedemnastu celach zrównoważonego rozwoju chodzi o pewną postawę życiową, o pewien stan umysłu i o bycie w zrównoważonym rozwoju, a nie tylko o mówienie o nim. Chodzi o wpisanie zrównoważonego rozwoju w nasze codzienne myślenie, ponieważ jak przejrzymy te wszystkie siedemnaście celów, to to co potocznie kojarzymy ze zrównoważonym rozwojem, czyli ochrona klimatu, ochrona środowiska, czysta woda i nowoczesna energia to oczywiście bardzo ważne cele, ale równie ważne jest na przykład dbanie o dobrostan osobisty, o work-life balance, o zapewnienie równości płci, o równe warunki godziwej pracy, odpowiedzialną konsumpcję. Tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się tym celom, to chodzi po prostu o lepszy świat. Ta zmiana, która zachodzi, powinna nas skłaniać do tego, żebyśmy budowali wokół siebie lepsze otoczenie do życia na planecie – mówi dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

Uniwersytet Gdański jest również częścią konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU), sojuszu sześciu europejskich nadmorskich uczelni, które opracowują nowe podejście edukacyjne oparte na budowaniu międzynarodowego, wielojęzycznego i wieloetnicznego kampusu. Jego celem jest między innymi rozwijanie oferty kształcenia i tworzenie nowych kierunków studiów. Prorektor dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG mówi szerzej o współpracy europejskich uczelni:

Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym gronie nagrodzonym w pierwszej edycji konkursu Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym ze środków Programu Erasmus+. Inicjatywa ma na celu zbudowanie ponadnarodowych sojuszy instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej ze wspólną długoterminową strategią oraz europejskimi wartościami. Dotychczas w wyniku dwóch edycji konkursu wyłonionych zostało 41 uniwersytetów europejskich. W prestiżowym gronie konsorcjów znalazło się 11 polskich uczelni. Prawdopodobnie na mapie przyszłej Europy, jeśli patrzymy na nią od strony edukacji, będą tylko uniwersytety europejskie, a gdzieś obok – uniwersytety regionalne, lokalne. Cieszymy się, ponieważ Uniwersytet Gdański był wybrany w pierwszym konkursie i po tych trzech latach, muszę powiedzieć, że udało nam się zidentyfikować flagowe obszary badawcze, które są związane właśnie ze zrównoważonym rozwojem obszarów morskich.

W SEA-EU przygotowaliśmy pilotażowy program licencjackiego kierunku, którego tematyka wiąże się z Sustainable Blue Economy. Pracujemy także nad kierunkiem magisterskim Susnainable Management oraz doktoranckim skupionym na Marine & Maritime Science & Technology.

To co się nam w SEA-EU udało to to, że rzeczywiście zaczęliśmy myśleć o sobie jako o jednej wspólnocie, międzynarodowym kampusie – bardzo dużo czasu nam zajęło nam poznawanie siebie i wspólna identyfikacja – ale ona się udała. Dzisiaj to, że na kolejnych spotkaniach naszego Sojuszu spotyka się sześciu rektorów z nadmorskich uniwersytetów razem z ich zespołami i czujemy się ze sobą dobrze, rozmawiamy o tym, jak wspólnie rozwijać mobilność i edukację i mamy wiele wspólnych pomysłów na przyszłość, to powoduje, że naprawdę się rozwijamy i konsolidujemy.

Czujemy wiatr od morza chcemy się zmieniać: dążymy do zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych. Jesteśmy na pełnych żaglach do rozwoju prawdziwie międzynarodowego kampusu w ramach sojuszu SEA-EU – dodaje Prorektor dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Rejs był także okazją do przedstawienia imponującego potencjału statku RV Oceanograf. Jego możliwości przedstawili uczestnikom wydarzenia dr Mirosław Czapiewski, Dyrektor Centrum Infrastruktury Morskiej, mgr Filip Dąbrowski z Biura Infrastruktury Morskiej oraz dr Jakub Idczak z Pracowni Teledetekcji i Analizy Przestrzennej.

Dziennikarze mieli także możliwość dowiedzenia się więcej o Stacji Morskiej UG im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, którą zaprezentowała dr Iwona Pawliczka, Kierownik Stacji. Dodatkową atrakcją była także możliwość obejrzenia na miejscu pokazu fok.