Projekt “Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” przygotowany wspólnie przez Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny i Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG uzyskał finansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne i będzie realizowany na UG od września 2023.

Działania popularyzujące przeciwdziałanie emisjom skierowanie będą do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Pomorza, a także do studentów i pracowników uczelni. W ramach projektu zrealizowane zostaną: piąta edycja Dnia Zrównoważonego Rozwoju na UG pod hasłem “Stop emisjom! Dbaj o klimat!”, Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS) oraz konferencja „Chemia-biznes-środowisko”. Przygotowany i przeprowadzony zostanie również cykl prelekcji on-line przeznaczonych dla młodzieży szkół średnich.

Już samo opracowywanie wniosku projektu w zespole interdyscyplinarnym było dla nas prawdziwą przyjemnością.

Kierownikiem projektu jest Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, a w skład zespołu projektowego wchodzą także: dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, dr Magdalena Markiewicz, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Dawid Weisbrodt, dr Sylwia Machowska-Okrój, dr Ewa Ignaciuk, mgr Przemysław Wysiński, mgr inż. Magda Kozak i mgr inż. Jolanta Mrozek-Kwiatkowska.

Bazując na pozytywnych doświadczeniach z pracy nad projektem zachęcamy pracowników jednostek Uniwersytetu Gdańskiego do włączania się do interdyscyplinarnych projektów mających na celu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i promowanie celów zrównoważonego rozwoju!