SEA EU (1.0)

Instutucja ogłaszająca konkurs:

Komisja Europejska w ramach programu Erasmus +

W pierwszej edycji projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju było zaangażowane w prace grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju European University of the Seas, która została powołana przez Podkomitet ds. Edukacji SEA- EU.

Pierwotnie (w pierwszej edycji projektu) sojusz SEA-EU tworzyło 6 europejskich i nadmorskich uczelni: Uniwersytet Gdański (Polska), Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta).

Celem konsorcjum SEA EU jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy.

Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju w pierwszym etapie swojej działalności zaprojektowała kwestionariusz ankiety i przeprowadziła badania we wszystkich uniwersytetach wchodzących w skład konsorcjum na temat świadomości pracowników i studentów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz realizacji jego założeń na zajęciach dydaktycznych.

Więcej:

European University of the Seas (sea-eu.org)

O nas | SEA -EU (ug.edu.pl)