Minęły już trzy miesiące odkąd rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Wielu Ukraińców, którzy byli zmuszeni uciec ze swojego kraju, spędziło ten czas w Polsce. Jak pomagaliśmy im do tej pory i jak możemy pomóc dzisiaj?

Mądra polityka migracyjna jest kluczowa. Integracja nie działa tylko w jedną stronę. Nie tylko imigranci i uchodźcy muszą integrować się z nami, ale także my musimy się integrować z nimi. Potrzebują równego dostępu chociażby do ochrony zdrowia, ale trzeba uwzględnić ich specyficzne potrzeby. Jednym z pierwszych i najważniejszych etapów integracji z ludźmi przybywającymi z Ukrainy jest nauka języka polskiego.

Podczas rozmowy Dla Ukrainy, z Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak przygotować się na kryzys migracyjny i czy jest to w ogóle możliwe? W rozmowie wzięli udział:

  •  Dominika Ciach, Wydział Filologiczny
  •  mgr Kinga Langowska, doktorantka, Wydział Historyczny
  •  dr Elżbieta Czapka, Wydział Nauk Społecznych

Dyskusję poprowadziła dr Martyna Wielewska-Baka.

Rozmowa została zorganizowana przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG w ramach programu Kulturalnie o Zrównoważonym Rozwoju, którego koordynatorką jest dr Irena Chawrilska.