W dniu 6 grudnia 2021 odbyło się webinarium pt. “Rozwój zrównoważony w Regionie Morza Bałtyckiego” zorganizowane przez Instytut Europy Środkowej. W trakcie spotkania uczestnicy reprezentujący różne perspektywy badawcze przedstawili wielowymiarową koncepcję zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej, zrównoważonego projektowania i stylu życia, zanieczyszczenia środowiska, a także wielu wyzwań stojących przez regionem.
Marta Skorek, członkini Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, przestawiła społeczno-ekologiczne podejście do zarządzania przestrzenią morską Bałtyku.
Zapraszamy do obejrzenia webinaru: Rozwój zrównoważony w Regionie Morza Bałtyckiego

[MS]