W marcu interdyscyplinarny zespół badawczy, w skład którego wchodzą między innymi przedstawicielki Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG rozpoczął realizację międzynarodowego projektu pt. REALISING GIRLS’ AND WOMEN’S INCLUSION, REPRESENTATION AND EMPOWERMENT – RE-WIRING w ramach programu Horyzont Europa.

Zespół stanowią:

  • dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, kierowniczka projektu po stronie UG (Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych)
  • dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG)
  • dr Magdalena Żadkowska (Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych)
  • dr Barbara Kijewska (Instytut Politologii, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG),
  • dr hab. Joanna Kruczalak–Jankowska, prof. UG (rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi, Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji)
  • mgr inż. Jolanta Mrozek–Kwiatkowska (koordynator projektów, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG).

Liderem projektu jest Uniwersytet w Utrechcie, a działania będą prowadzone w sześciu krajach Europy i Afryki.

04 kwietnia 2023 r miało miejsce pierwsze spotkanie (online) całego międzynarodowego zespołu RE-WIRING, podczas którego omówiono kolejne kroki realizacji projektu, perspektywy jego realizacji, wymiar etniczny. Dyskutowano również o budowaniu wirtualnej społeczności projektu i zaangażowaniu interesariuszy. Kolejne spotkanie zespołu projektowego zostało zaplanowane na 01-03 czerwca 2023 r. w Utrechcie.

Istotą RE-WIRING jest analiza dominujących rozwiązań prawnych, politycznych, społecznych i kulturowych i edukacyjnych przyczyniających się do dyskryminacji kobiet i dziewcząt celem zmiany, poprzez przeprojektowanie istniejących podejść prawnych, politycznych i instytucjonalnych. Dotyczy to nie tylko systemów stanowienia, wdrażania, monitorowania i egzekwowania praw i polityki równości jako takiej, ale także polityki i działań wszystkich zaangażowanych podmiotów społecznych – nie tylko rządów i innych organów publicznych, ale także firm, banków, partnerów społecznych, instytucji zdrowotnych, szkół i środowisk akademickich, mediów oraz bliżej domu, rodziny i na przykład organizacji kobiecych czy grup religijnych. Ambicją projektu RE-WIRING jest wykraczanie poza istniejące doktrynalne i polityczne transformacyjne podejścia do równości.

Zobacz też: Zmiana społeczna napędza rozwój społeczeństwa. Rozmowa CZRUG z dr hab. Nataszą Kosakowską-Berezecką, prof. UG

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)