We wtorek, 26 października 2023 r. Centrum Zrównoważonego Rozowju odwiedzili studenci i naukowcy z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Miecznikowa, którzy goszczą na Uniwersytecie Gdańskim na zaproszenie dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia przy współpracy z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG.

Dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor CZRUG razem z Jolantą Mrozek-Kwiatkowską, menedżerem projektów CZRUG podzielili się doświadczeniami i przedstawili dobre praktyki UG w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Spotkanie było również okazją do wymiany opinii na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na świecie.

Goście z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Miecznikowa przebywają na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu “Komplementarne wsparcie działań podejmowanych przez Uniwersytet Gdański w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego pn. The European University of the Seas [SEA-EU] w zakresie współpracy akademickiej z Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. I. Miecznikowa” finansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.