Uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych

20 lipca 2023 r.

Pierwszą edycję studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa” prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju wraz z Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG zakończyło uroczyste spotkanie absolwentów studiów z Prorektor dr. hab. Sylwią Mrozowską, prof. UG oraz Dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju dr. Krzysztofem Szczepaniakiem, Dyrektorką Centrum Badań nad Gospodarką Morską i kierowniczką studiów podyplomowych dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG, a także przedstawicielem Polenergii Pawłem Mawdukiem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Jakubem Budzyńskim.

Wyjątkowo miłą chwilą dla absolwentów studiów było wręczenie książki noszącej ten sam tytuł co studia podyplomowe, czyli „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”. To szczególna książka, ponieważ złożyły się na nią prace dyplomowe słuchaczy pierwszej edycji studiów, w których ich autorki i autorzy zaprezentowali wyniki swoich badań i własnych przemyśleń dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. Publikacja ta jest dowodem dobrej współpracy i komunikacji pomiędzy słuchaczami studiów podyplomowych, akademikami i specjalistami MEW z biznesu.

REKRUTACJA – II EDYCJA

II edycja studiów podyplomowych od marca 2023

Zakończyła się rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowaZajęcia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Rekrutacja w IRK na studia trwała do 31.01.2023 r. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie do 14.02.2023 r. do Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. nr D208.

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób wstępnie przyjętych została ogłoszona 24.02.2023 r.

INAUGURACJA I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

5 marca 2022 r.

INAUGURACJA I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

W sobotę, 5 marca 2022 r. odbyła się inauguracja studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa (MEW), zorganizowanych i prowadzonych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu “Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Pierwszy zjazd odbył się w formule on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która podziękowała kierownikowi studiów podyplomowych – dr hab. Dorocie Pyć, prof. UG za zaangażowanie i wkład merytoryczny oraz słuchaczom studiów za zainteresowanie ofertą edukacyjną Centrum. Głos zabrał także Pan Maciej Stryjecki, Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Grupie Polenergia S.A., która jest jednym z partnerów studiów podyplomowych. Następnie słowa wstępu wygłosiła dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, która poprowadziła również wykład na temat propedeutyki morskiej energetyki wiatrowej.

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają słuchaczom poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej, kontroli wytwarzania energii, morskiego planowania przestrzennego oraz morskiej energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej. Dzięki współpracy Centrum z administracją publiczną oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym słuchacze mają możliwość zapoznania się ze specyfiką rozwoju i funkcjonowania morskich farm wiatrowych. Wykłady przedstawicieli sektora offshore są stałą częścią programu studiów podyplomowych MEW.

REKRUTACJA – I EDYCJA

Szczegółowe informacje, terminy i zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa rozpoczęła się w sierpniu 2021 r. Rejestracja internetowa ruszyła 16.08.2021 r. i trwała do 15.01.2022 r. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie od 01.10.2021 r. do 31.01.2022 r. do Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Jana Bażyńskiego 4 (pok. S457).

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób wstępnie przyjętych została ogłoszona 07.02.2022 r.

ROZMOWY CZRUG

Rozmowa z dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG – kierownik studiów podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

– Skąd wziął się pomysł na utworzenie studiów podyplomowych?

– Z istoty edukacji nowoczesnej i prorozwojowej – poszukującej dobrych paradygmatów na przyszłość. Od dawna w ujęciu globalnym edukacja jest celem zrównoważonego rozwoju. Utworzenie studiów podyplomowych MEW wynika z potrzeby uczenia się nowych rzeczy. W tym przypadku bezpośrednim impulsem stał się rozwój prawa morskiej energetyki wiatrowej oraz informacje płynące z wielu źródeł o zapotrzebowaniu na kształcenie w zakresie zdobywania czy też rozwijania kompetencji z zakresu MEW.

– W jaki sposób studia Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju morska energetyka wiatrowa mogą być przydatne w pracy urzędników administracji publicznej?
– W ramach Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG powstał Program Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zamierzeniem tego Programu jest kształcenie ukierunkowane na realizację celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w Agendzie Narodów Zjednoczonych oraz uruchamianie interdyscyplinarnych tematycznych studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom w zakresie uczenia się, aby zdobywać nowe kompetencje przydatne w pracy na istniejących i nowopowstających stanowiskach, w tym w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej…