W dniu 15 września 2021 roku w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). Uniwersytet Gdański reprezentował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Listem intencyjnym o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce podpisanym w lipcu ubiegłego roku. W październiku 2021 r. rozpoczęto prace w sześciu grupach roboczych. Uniwersytet Gdański reprezentowała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju – zaangażowana w prace Grupy nr 1 – Rozwój Kadr i Systemu Kształcenia oraz Grupy nr 5 – Edukacja społeczna. Celem podpisanego Porozumienia jest podjęcie i realizacja wspólnych działań zmierzających do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w oparciu o maksymalizację udziału tzw. „local content” w łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych. Ponad 180 sygnatariuszy porozumienia to przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, inwestorzy, podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz organizacje branżowe, wyższe uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe. Sygnatariusze Porozumienia zamierzają stworzyć trwałe ramy współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce mając na względzie konieczność zapewnienia rozwoju gospodarczego, podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego Polski w oparciu o własne, stabilne, zeroemisyjne źródła wytwórcze, jakimi są morskie farmy wiatrowe.