W dniu 28 września 2021 r. odbyło się wirtualne wydarzenie prezentujące zdolności i możliwości uniwersytetów stowarzyszonych w związku SEA-UE oraz regionów dla przedsiębiorstw sektora MŚP działających w obszarze tzw. Niebieskiej Gospodarki (ang. Blue Economy).

W spotkaniu Uniwersytet Gdański reprezentował JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który szeroko przedstawił potencjał uczelni w zakresie związanym z tematem konferencji. Po części plenarnej uczestnicy podzieleni zostali na cztery warsztaty:

  1. Budownictwo morskie i morska energetyka wiatrowa;
  2. Porty i logistyka;
  3. Rybołówstwo, akwakultura oraz bioprodukty morskie;
  4. Turystyka morska.

W pierwszym warsztacie przewodniczącą była dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas tego warsztatu dr Krzysztof Szczepaniak omówił obszary badawcze oraz efekty badań prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Potencjał województwa pomorskiego w obszarze energetyki morskiej przedstawili: dr Karolina Lipińska, zastępca dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz przedstawicie pomorskiego środowiska gospodarczego – Maciej Mierzwiński, prezes CEE Energy Group, dyrektor w Pomorskiej Platformie Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej.

[KSz]