Woda oraz migranci i uchodźcy klimatyczni byli tematem seminarium dr Elżbiety Czapki w Stacji Limnologicznej UG zorganizowanego przez prof. dr hab. inż. Julitę Dunalską. Wystąpienia wysłuchali studenci I roku Geografii Fizycznej z Geoinformacją.

Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się w oddalonym 50 km od Gdańska Borucinie nad Jeziorem Raduńskim Górnym, niedaleko tzw. Bramy Kaszubskiej. Na terenie obiektu znajdują się m.in. laboratoria fizyko-chemiczne oraz wieża meteorologiczna. Na miejscu, oprócz badań naukowych i pomiarów organizowane są także warsztaty, seminaria i zajęcia terenowe dla studentów. Kierownikiem Stacji jest prof. dr hab. inż. Julita Dunalska z Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

To właśnie w budynku Stacji zostało zorganizowane seminarium „W poszukiwaniu wody: migranci/uchodźcy klimatyczni”, podczas którego wystąpiła dr Elżbieta Czapka, socjolog z Zakładu Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki na Wydziale Nauk Społecznych UG, koordynatorka programu Koordynatorka Programu Współpraca Międzynarodowa w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

Historia ludzkości jest historią migracji. Ludzie od zawsze migrowali, przede wszystkim w poszukiwaniu nowych miejsc do życia. Dane statystyczne pokazują, iż obecnie obserwujemy bardziej natężone ruchy migracyjne niż kiedykolwiek wcześniej. Już 280 mln osób to migranci, którzy przekroczyli granice swojego państwa (UN, 2022). Dodatkowo, aż 763 mln osób z różnych powodów migrowało wewnątrz własnego państwa. Wśród nich dużą i szybko rosnącą grupę stanowią migranci opuszczający swoje miejsce zamieszkania z powodu niedoborów zasobów naturalnych, między innymi wody. W wielu miejscach na świecie można zaobserwować jak bardzo złożone i wzajemnie powiązane są problemy związane ze zmianą klimatu, niedostatkiem wody, przesiedleniami, migracją i konfliktami zbrojnymi. Niewątpliwie zarządzanie zasobami wodnymi stało się ważną kwestią w wielu regionalnych, krajowych i międzynarodowych politykach migracyjnych – można przeczytać w abstrakcie seminarium.

Seminarium odbyło się w czwartek, 23 lipca w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z prof. dr hab. inż. Julitą Dunalską.