W czwartek, 1 lutego 2024 r. na Wydziale Biologii UG Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG zorganizowało wizytę dla seniorów z Centrum Wsparcia Seniora Biskupia Górka.

Gości przyjął dr hab. Piotr Rutkowski, prof. UG, koordynator programu Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w Centrum Zrównoważonego Rozwoju, kierownik Pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii. CZRUG zamierza wkrótce cyklicznie organizować wydarzenia edukacyjne dla studentów, społeczności UG oraz otoczenia społecznego mające na celu edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Centrum Wsparcia Seniora przy ulicy Biskupiej 4 to miejsce, gdzie osoby powyżej 55. roku życia, które mieszkają samotnie na terenie Biskupiej Górki i Starego Chełmu i potrzebują wsparcia i opieki w czynnościach dnia codziennego mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych, artystycznych, ruchowych, a także w konsultacjach z psychologiem i pedagogiem (więcej informacji: Centrum Wsparcia Seniora – Stowarzyszenie Waga).