Centrum Zrównoważonego Rozwoju coraz szerzej otwiera się na współpracę naukową ze studentami z zagranicy. 4 lipca do naszego zespołu na czas wakacji dołączyła Pelin Indibay. Studentka Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Manisa Selal Bayar rozpoczęła trzymiesięczny staż w ramach programu stażowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG koordynowanego przez dr Barbarę Kijewską.

Tymczasem, dzień później, 5 lipca w CZRUG gościła Dina Santana z Wydziału Nauk Społecznych i Komunikacji Uniwersytetu w Kadyksie. Wizyta studentki na UG trwa w ramach pilotażowej wersji programu SEA-EU dla studentów piszących interdyscyplinarne prace magisterskie.

Zarówno Pelin jak i Dina zostały zaproszone do współpracy merytorycznej z pracownikami CZRUG. Dyrektor Centrum dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG zaproponowała studentkom zorganizowanie warsztatów oraz udział w spotkaniach sieciujących w języku angielskim ze społecznością akademicką i gośćmi zagranicznymi.