19 maja 2021 r. Uniwersytet Gdański i Hevelianum zawarły porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz propagowania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 wśród uczniów, studentów i mieszkańców regionu pomorskiego.

Porozumienie podpisali JM Rektor prof. Piotr Stepnowski oraz dyrektor Hevelianum Paweł Golak w obecności Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG i Anny Morawskiej, Zastępcy Dyrektora Hevelianum ds. programowych.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Hevelianum w ramach podpisanego dziś porozumienia realizować będą m.in. program edukacyjny w Domu Zdrojowym w Brzeźnie. Koncepcji programowej Domu Zdrojowego przyświeca Agenda 2030 na rzecz 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wokół tych wyzwań tworzony jest program powszechnej edukacji i warunki do aktywności obywatelskiej.

Do współpracy w realizacji wspólnych projektów zaproszeni zostali stażyści Programu Stażowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz studenci, którzy aktywnie działają w kołach naukowych Uniwersytetu Gdańskiego