Kilkadziesiąt paneli, prelegentów i kilkuset gości z Polski i zza granicy – za nami drugi Kongres Młodej Nauki, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana na Wydziale Nauk Społecznych (WNS) Uniwersytetu Gdańskiego przez Parlament Studentów UG, Radę Doktorantów UG oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG. Wydarzenie trwało cztery dni – od 7 do 10 lipca 2022 r.

Fot. Mateusz Kufliński, Dominik Bien.

W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach młodzi naukowcy mogli zaprezentować wyniki swoich badań oraz nawiązać kontakty naukowe. Wystąpienia w ramach konferencji obejmowały zakres między innymi nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. O wysoką jakość prezentacji zadbali przedstawiciele gdańskich uczelni tworzący komitet naukowy pod przewodnictwem Rektora UG Profesora Piotra Stepnowskiego.

Na Kongresie wystąpiła między innymi dra Barbara Kijewska, Prodziekan ds. Studenckich WNS, Koordynatorka Programu Stażowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Podczas sesji plenarnej Rola kobiet w nauce polityce dyskutowała razem z dr hab. Danutą Plecką, prof. UG, dr hab. Krzysztofem Szewiorem, prof. UW oraz doktorantem Mateuszem Kuflińskim. Rozmowa moderowana przez Joannę Jakubowską dotyczyła mechanizmów zwiększania udziału kobiet w polityce, ich obecności w nauce i polityce oraz Planu wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim.

– Potrzeba uznania dla gospodarki reprodukcyjnej (pracy opiekuńczej), która stanowi trzon gospodarki, ponieważ każdy dzień się od niej zaczyna, podtrzymuje podstawy życia rodzinnego i społecznego, wymaga czasu, wiedzy, umiejętności, opieki, empatii, nauczania i wzajemności bez których nie będzie wzrostu PKB – mówiła dra Barbara Kijewska.

CZRUG na Kongresie reprezentował również mgr Bartosz Duraj, doktorant, Koordynator Programu Współpracy z Otoczeniem Społecznym. Razem z dr hab. Aleksandrem Kuczabskim, prof. UG, Pełnomocnikiem Rektora UG ds. pomocy Ukrainie; Piotrem Patalasem, współorganizatorem akcji pomocy Ukrainie oraz Marceliną Wilczewską, pomysłodawczynią i organizatorką akcji rozmawiali o największej w Polsce zbiórce studenckiej na rzecz obywateli Ukrainy, której centrum znajdowało się na Wydziale Nauk Społecznych UG. Wśród tematów rozmów znalazły się też kwestie zaangażowania studentów w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. Wskazano również na ważną rolę CZRUG w procesie popularyzacji wiedzy o zrównoważonym rozwoju wśród studentów, doktorantów i pracowników uniwersytetu. Rozmowę moderował Łukasz Bień.

Kolejny Kongres Młodej Nauki odbędzie się w przyszłym roku. Już teraz gorąco zapraszamy!