Co jako uczelniana społeczność możemy zrobić dla naszej planety, klimatu i środowiska, w którym żyjemy? Porozmawiać o tym mieli okazję laureaci konkursu Moje studia dla planety razem z dr hab. Joanną Jereczek-Lipińską, prof. UG, Prodziekanem ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego, dr hab. Sylwią Mrozowską, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, drem Krzysztofem Szczepaniakiem, Zastępcą Dyrektor CZRUG oraz dr Anną Malcer-Zakrzacką, główną specjalistką ds. promocji Wydziału Filologicznego.

We wtorek, 28 czerwca 2022 r. w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG na Wydziale Chemii odbyło się uroczyste przyznanie nagród autorom zwycięskich prac. W kategorii 1 LICEALIŚCI: na post ze zdjęciem pierwszą nagrodę zdobyła Zofia Panek, uczennica V LO w Gdańsku, za felieton reporterski „Martwa natura może jeszcze nie musi być martwa”. Licealistka zwraca uwagę, że podczas tworzenia swoich prac artystycznych kieruje się zasadą zero waste:

Pędzle i farby często dostaję od moich koleżanek, które używały tych przedmiotów w szkole, a teraz już ich nie potrzebują. Mam całe kartony narzędzi malarskich pozyskanych z „drugiej ręki” – mówi Zofia Panek.

W kategorii STUDENCI I DOKTORANCI na felieton reporterski ze zdjęciem przyznano 3 nagrody. Pierwszą nagrodę zdobyła Anita Badyniak, studentka Filologii Polskiej:

Obszerna tematyka konkursu pozwoliła mi zawrzeć w pracy kilka wątków dotyczących problemów globalnych. Była to dla mnie cenna możliwość, ponieważ na studiach filologicznych nie jesteśmy skoncentrowani na jednym zagadnieniu, zamiast tego rozważamy przekrojowo ich mnogość. A więc – na różnych zajęciach, pod wieloma postaciami – dyskutujemy o prawie autorskim, rasizmie, odpowiedzialności konsumpcyjnej, niszczeniu dziedzictwa kulturowego czy świadomości, że sposób mówienia o świecie wpływa na to, jak go widzimy – mówi Anita Badyniak.

Laureatką drugiej nagrody została Michalina B. Hładun za felieton reporterski o upcyclingu. Trzecią nagrodę zdobyła Patrycja Błaszkowska za pracę „W toni myśli”.

Wszystkie felietony można przeczytać na Instagramie @filologicznyug.

Prace oceniło jury w składzie:

  • dr hab. Izabela Morska, prof. UG, pisarka i wykładowczyni w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym
  • dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, politolog
  • dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego UG
  • dr Anna Malcer-Zakrzacka, badaczka literatury non-fiction, specjalistka ds. promocji na Wydziale Filologicznym UG

Fundatorami nagród był Wydział Filologiczny, Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz Olivia Star Top.

Organizator konkursu: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Partner: Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

Patronat:

  • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, Dziekan Wydziału Filologicznego UG

Więcej informacji.