Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komitetu Zarządzającego w COST Action ISO 603 „HOME” (Health and Social Care of Migrants and Ethnic Minorities in Europe 2007–2011), Komitet Zarządzający w COST Europe, Komitet Zarządzający w COST Action IS1103 „ADAPT” (2011–2016), członek European Sociological Association, Nordic Migration Network, Nordisk Demens Nettverk, European Network on Intercultural Elderly Care (przewodnicząca zarządu).

Zainteresowania badawcze

socjologia migracji, zdrowie migrantów oraz systemy opieki nad starszymi migrantami w Europie.