Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, dyrektor Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Zakładzie Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej, lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel języka polskiego, filozofii i etyki, tutor akademicki, redaktor, sekretarz i członek redakcji czasopisma „Język–Szkoła–Religia” (2013–2018), egzaminator uprawniony do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji podczas Państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, członek Pracowni Schulzowskiej na Uniwersytecie Gdańskim, członek Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, autor publikacji z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, komparatystyki interdyscyplinarnej i estetyki.

Zainteresowania badawcze

literatura i sztuka w nauczaniu języka polskiego jako obcego, doświadczenie migracji w procesie edukacyjnym, literatura i sztuka SDG, estetyka transmedialności i intermedialności, zjawisko hybrydyczności w kulturze, literatura eksperymentalna, recepcja światowa twórczości Brunona Schulza.