TOWNSHIP

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach programu  SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia

Projekt „TOWNSHIP – w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia” (TOWNSHIP)”, którego kierownikiem jest dr Grażyna Chaberek z Wydziału Nauk Społecznych UG, zyskał finansowanie z Programu SPINAKER- Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Efektem projektu będą trzy Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (IMPK):

  • Massive Open On-line Course: tools towards sustainable urbanity,
  • szkoła zimowa: Sustainable urban studies – towards inclusive urbanity and socjety
  • szkoła letnia: Sustainable urban studies – towards better urban management.

Projekt powstał dzięki wsparciu Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Będzie realizowany w zespole Wydziału Nauk Społecznych, w tym przede wszystkim Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, w tym lokalnymi instytucjami publicznymi i NGO.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach programu  SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia

Okres realizacji:

2022-07-01 – 2023-08-31

Kwota dofinansowania:

262 401,93 PLN

Cele projektu:

Zwiększenie umiędzynarodowienia oferty kształcenia UG poprzez:

  1. Zwiększenie zainteresowania ofertą kształcenia w UG zagranicznych studentów i doktorantów;
  2. Stworzenie oferty kształcenia w języku angielskim dającej wiedzę i narzędzia w kierunku kształtowania zrównoważonych miast i społeczności z wykorzystaniem narzędzi on-line oraz blended learning;
  3. Wykreowanie popytu na studia w języku angielskim na Wydziale Nauk Społecznych UG z zakresu Urban Studies.

Rezultaty projektu:

  1. Programy kształcenia do realizacji w trybie blended learning – nowa oferta edukacyjna, poszerzona oferta edukacyjna w języku angielskim dla studentów międzynarodowych.
  2. Zrealizowane IMPK: MOOC i szkoła zimowa i letnia – podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników IMPK; podniesienie znajomości kultury i tradycji polskiej wśród studentów i doktorantów zagranicznych; zwiększenie rozpoznawalności Uniwersytetu Gdański zagranicą.
  3. Nabycie przez 45 uczestników IMPK wiedzy i umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami w zakresie kształtowania zrównoważonych miast i społeczeństw.
  4. Wyposażenie trzech stanowisk w oprogramowanie do tworzenia materiałów do kursów on-line z licencją na 12 miesięcy.

Strona projektu: TOWNSHIP Towards Sustainable Beautiful and Inclusive Cities

Relacja ze szkoły zimowej:

W kierunku miast zrównoważonych, estetycznych i wspólnych – relacja ze szkoły zimowej na Wydziale Nauk Społecznych – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Relacja ze szkoły letniej:

Projektowanie urbanistyczne i miejskie wyzwania – szkoła letnia TOWNSHIP dobiegła końca

Film promocyjny:

Spot TOWNSHIPTOWNSHIP Towards Sustainable Beautiful and Inclusive Cities – YouTube