Loading...
Start2024-02-02T10:48:44+01:00

AKTUALNOŚCI

Rozmowy CZRUG

Prof. Ewa Łojkowska: kobiety odgrywają istotną rolę dla rozwoju naszego UniwersytetuProf. Ewa Łojkowska: kobiety odgrywają istotną rolę dla rozwoju naszego Uniwersytetu

Jest taka zasada, że jak nie ma danych, to nie ma problemu. Natomiast gdy monitorujemy dane, zaczynamy dostrzegać problemy i możemy podejmować działania, aby mierzyć się z nimi.

Rozmowy CZRUG

Jak odbudować zaufanie do mediów? Rozmowa z dr Beatą Czechowską-DerkaczJak odbudować zaufanie do mediów? Rozmowa z dr Beatą Czechowską-Derkacz

Oczekiwaliśmy, że otwartość internetu, mediów społecznościowych, spowoduje zintensyfikowaną wymianę opinii i poglądów, będzie społecznym łącznikiem. Okazało się, że zamykamy się w bańkach informacyjnych…

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Zobacz, co zapewniamy naszym praktykantom!

Wskazówki dla poszukujących praktyk

BLOG

OCEAN CLEAN UP – kto posprząta po kim? Zrównoważona turystyka i czyste wody nadzieją na lepsze jutro

2023/05/16|

Woda zajmuje ponad 70% naszej planety, a traktowana jest często niczym wielki śmietnik. Często nie zdajemy sobie sprawy jakie zagrożenie stanowią dla nas zanieczyszczone oceany, morza i plaże. Jednak szereg ludzi stara się robić wszystko, aby posprzątać masę śmieci, którą zalaliśmy [...]

Greenwashing – nierzetelny marketing ekologiczny w branży odzieżowej

2023/04/14|

Moda jest drugą co do wielkości gałęzią przemysłu odpowiedzialną za degradację środowiska naturalnego. Wraz ze wzrostem zainteresowania szeroko rozumianą ekologią i produktami naturalnymi, wiele marek odzieżowych zaczęło wykorzystywać greenwashing jako metodę marketingową. Praktyki takie jak używanie ogólników czy podawanie nierzetelnych informacji [...]

Tradycja w służbie współczesności, czyli zrównoważone Święta Wielkanocne

2023/04/04|

W każdym domu przygotowania do Świąt Wielkanocnych wyglądają nieco inaczej. Niektórzy skupiają się gruntownych porządkach, inni przyrządzają pyszne potrawy, jeszcze inni myślą nad prezentami dla bliskich. Niezależnie od priorytetów, w obecnych czasach każdy z nas winien sobie zadać pytanie: co zrobić, [...]

Poznaj zasady praktyk i zobacz, co zapewniamy studentom

Sprawdź informacje dla poszukujących praktyk

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Przejdź do góry