Loading...
Start2023-02-13T10:11:31+01:00

AKTUALNOŚCI

Rozmowy CZRUG

Powinniśmy starać się wytwarzać synergię. O betonowaniu miast i projektowaniu urbanistycznym z dr Hanną Obracht-Prondzyńską

Nie możemy projektować miasta, gdzie w jednym miejscu znajduje się centrum biznesowe i usługowe, w innym bloki mieszkalne, a jeszcze gdzieś indziej – część rekreacyjna. Powinniśmy starać się wytwarzać synergię, mieszając te funkcje.

Rozmowy CZRUG

Zmiana społeczna napędza rozwój społeczeństwa. Rozmowa z dr hab. Nataszą Kosakowską-Berezecką, prof. UG

Równość płci czy to w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym przynosi korzyści zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Wiąże się ona z większym przestrzeganiem praw człowieka w danym kraju, wyższym poziomem szczęścia i dobrego samopoczucia oraz lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także z większym zadowoleniem z relacji w rodzinie i korzyściami ekonomicznymi, w tym z wyższym średnim poziomem PKB…

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Zobacz, co zapewniamy naszym praktykantom!

Wskazówki dla poszukujących praktyk

Poznaj zasady praktyk i zobacz, co zapewniamy

Sprawdź informacje dla poszukujących praktyk.

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Przejdź do góry