Loading...
Start2023-07-31T12:21:35+02:00

AKTUALNOŚCI

Rozmowy CZRUG

Zrównoważony rozwój – naprawiać świat dla wszystkich, nie tylko ludzi. Wywiad zprofesorem Thomasem Aiello z Valdosta State UniversityZrównoważony rozwój – naprawiać świat dla wszystkich, nie tylko ludzi. Wywiad z profesorem Thomasem Aiello z Valdosta State University

Cele SDG dotyczą również zwierząt jako całej zbiorowości. Tak właśnie widzę zrównoważony rozwój – jako pamięć o tym, że ofiarami zaniedbań środowiskowych i klimatycznych są wszyscy. A my powinniśmy naprawiać świat dla wszystkich, nie tylko dla ludzi.

Rozmowy CZRUG

Powinniśmy starać się wytwarzać synergię. O betonowaniu miast i projektowaniu urbanistycznym z dr Hanną Obracht-Prondzyńską

Nie możemy projektować miasta, gdzie w jednym miejscu znajduje się centrum biznesowe i usługowe, w innym bloki mieszkalne, a jeszcze gdzieś indziej – część rekreacyjna. Powinniśmy starać się wytwarzać synergię, mieszając te funkcje.

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Zobacz, co zapewniamy naszym praktykantom!

Wskazówki dla poszukujących praktyk

BLOG

OCEAN CLEAN UP – kto posprząta po kim? Zrównoważona turystyka i czyste wody nadzieją na lepsze jutro

2023/05/16|

Woda zajmuje ponad 70% naszej planety, a traktowana jest często niczym wielki śmietnik. Często nie zdajemy sobie sprawy jakie zagrożenie stanowią dla nas zanieczyszczone oceany, morza i plaże. Jednak szereg ludzi stara się robić wszystko, aby posprzątać masę śmieci, którą zalaliśmy [...]

Greenwashing – nierzetelny marketing ekologiczny w branży odzieżowej

2023/04/14|

Moda jest drugą co do wielkości gałęzią przemysłu odpowiedzialną za degradację środowiska naturalnego. Wraz ze wzrostem zainteresowania szeroko rozumianą ekologią i produktami naturalnymi, wiele marek odzieżowych zaczęło wykorzystywać greenwashing jako metodę marketingową. Praktyki takie jak używanie ogólników czy podawanie nierzetelnych informacji [...]

Tradycja w służbie współczesności, czyli zrównoważone Święta Wielkanocne

2023/04/04|

W każdym domu przygotowania do Świąt Wielkanocnych wyglądają nieco inaczej. Niektórzy skupiają się gruntownych porządkach, inni przyrządzają pyszne potrawy, jeszcze inni myślą nad prezentami dla bliskich. Niezależnie od priorytetów, w obecnych czasach każdy z nas winien sobie zadać pytanie: co zrobić, [...]

Poznaj zasady praktyk i zobacz, co zapewniamy studentom

Sprawdź informacje dla poszukujących praktyk

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Przejdź do góry