Energia odnawialna ze ścieków? To możliwe! Takie rozwiązanie, stosowane jest między innymi w oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Dr inż. Aleksandra Pieczyńska tłumaczy, jak wykorzystuje się w tym celu proces fermentacji metanowej. W kolejnej „Rozmowie o zrównoważonym rozwoju” będzie także o nowych technologiach uzdatniania wód. Z badaczką z Pracowni Fotokatalizy w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG rozmawiał Miłosz Andraka. Materiał wideo.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego popularyzuje wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego związaną ze zrównoważonym rozwojem w ramach programu „Rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o wywiady, prezentacje oraz artykuły popularnonaukowe ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Kolejnym gościem „Rozmów o zrównoważonym rozwoju” była dr inż. Aleksandra Pieczyńska z Pracowni Fotokatalizy w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG. Tematem był cel 6. Zrównoważonego rozwoju – zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami wody.

Wody dostarczane do odbiorców siecią wodociągową już teraz poddawane są uzdatnieniu. W mniejszym stopniu uzdatnianie są te pobierane z wód gruntowych. Dużo bardziej złożone procesy technologiczne musza przejść wody powierzchniowe. Oczyszczanie ścieków jest kluczowe, jeśli chodzi o ograniczenie zanieczyszczeń, które są dostarczane do środowiska – mówi dr inż. Aleksandra Pieczyńska.

Badaczka podkreśla, że konwencjonalne metody nie zawsze są efektywne w usuwaniu mikrozanieczyszczeń, takich jak na przykład farmaceutyki.

W związku  tym, że ilość zanieczyszczeń w środowisku ciągle wzrasta, oraz faktem, że może nastąpić konieczność pozyskiwania wód pitnych również z wód powierzchniowych, rozwój technologii uzdatniania wód i oczyszczania ścieków jest nie tyle bardzo ważny, co wręcz konieczny – zaznacza dr inż. Aleksandra Pieczyńska.

W jaki sposób można pozyskiwać energię odnawialną ze ścieków? Okazuje się, że takie rozwiązania z powodzeniem są już stosowane w Polsce, w tym także lokalnie, na Pomorzu. W tym celu wykorzystywany jest proces fermentacji metanowej.

– W trakcie takiego procesu powstaje biogaz, który składa się głównie z metanu. Może on zasilać elektrociepłownie. W wyniku spalania takiego biogazu uzyskujemy zarówno energię kinetyczną jak i energię cieplną. Uzyskujemy więc energię odnawialną z odpadów powstających w oczyszczalni ścieków. Takie rozwiązanie jest stosowane między innymi w oczyszczalni ścieków  w Gdańsku. Energia wytwarzana w ten sposób jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię całego obiektu oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo dobre rozwiązanie zarówno pod kątem ekonomicznym, gdzie ograniczamy koszty pracy takiego układu, jak również rozwiązanie bardzo proekologiczne, ponieważ zagospodarowujemy nasz odpad, który powstaje w trakcie procesu – wyjaśnia badaczka.

Poprzednie Rozmowy o zrównoważonym rozwoju dotyczyły między innymi cyberbezpieczeństwa (rozmowa z prof. dr hab. Piotrem Bojarskim), świadomości ekologicznej Polaków (rozmowa z dr inż. Aleksandrą Koszarek-Cyrą), przejrzystości prawa (wywiad z dr. hab. Grzegorzem Wierczyńskim, prof. UG), dobrej jakości edukacji (wywiad z prof. dr. hab. Marią Mendel), czy zmian klimatu i katastrofy ekologicznej (wywiad z prof. dr hab. Dariuszem Szlachetko).