– Trudno dzisiaj bez informatyzacji wyobrazić sobie przebieg jakiegokolwiek procesu gospodarczego, czy zapis jakiegokolwiek procesu społecznego – mówi prof. dr hab. Piotr Bojarski w wywiadzie z cyklu Rozmowy o zrównoważonym rozwoju. Z Dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG rozmawiała Janina Repeka. Materiał wideo.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego popularyzuje wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego związaną ze zrównoważonym rozwojem w ramach programu „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o wywiady, prezentacje oraz artykuły popularnonaukowe ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Tym razem gościem „Rozmów o zrównoważonym rozwoju” był prof. dr hab. Piotr Bojarski, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem rozmowy był cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

Wywiad dotyczył tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także inicjatyw, projektów i badań naukowych prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w tym zakresie. Dziekan wyjaśnił, jak jego zdaniem za pomocą tych trzech dyscyplin można realizować cele zrównoważonego rozwoju.

Obecnie jednym z ważniejszych tematów na styku nauki i technologii jest cyberbezpieczeństwo. Podczas rozmowy prof. Piotr Bojarski zwrócił uwagę na wielkie liczby – jakie straty finansowe ponosi świat w związku z cyberprzestępczością?

Jeśli zdamy sobie sprawę, że w ostatnich kilkunastu miesiącach szkody wyrządzone przez cyberprzestępców wycenione były na kilka bilionów dolarów i że gdyby się udało te szkody w jakiś sposób zniwelować, to zupełnie inaczej można by te środki wykorzystać, to warto się zastanowić nad tym, jakie środki należy przedsięwziąć, żeby te szkody ograniczyć – zauważył Dziekan.

Czym są luminofory i jak mogą pomóc w walce z nowotworami? Ile las może pochłonąć CO2? Jak nowe technologie mogą pomóc w poszukiwaniu śladów na scenie zbrodni? W materiale wideo można znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Poprzednie Rozmowy o zrównoważonym rozwoju dotyczyły między innymi, świadomości ekologicznej Polaków (rozmowa z dr inż. Aleksandrą Koszarek-Cyrą), przejrzystości prawa (wywiad z dr. hab. Grzegorzem Wierczyńskim, prof. UG) innymi dobrej jakości edukacji (wywiad z prof. dr. hab. Marią Mendel); zmian klimatu i katastrofy ekologicznej (wywiad z prof. dr hab. Dariuszem Szlachetko), czy zrównoważonej turystyki (wywiad z dr hab. Moniką Bąk, prof. UG).