Loading...
Start2023-01-20T07:59:15+01:00

AKTUALNOŚCI

Rozmowy CZRUG

Nasz mózg jest jak magazyn, w którym na tysiącach półek leżą setki tysięcy obrazów. Rozmowa z dr Małgorzatą Karczmarzyk

Moja metoda umożliwia własną ekspresję twórczą realizowaną w symultanicznym dialogu z innym. Może to być współmałżonek, córka, syn, sąsiad, przyjaciółka, znajomy, ale również osoba obca, którą poznajemy dzięki wspólnemu dialogowi malarskiemu. Wspólna aktywność plastyczna zbliża i pomaga przetrwać trudny czas. Jest to bowiem nie tylko arteterapia, komunikacja i kontakt z inną osobą, ale również samopoznanie siebie w trakcie działania twórczego…

Rozmowy CZRUG

Czy zabraknie nam czystej wody? Rozmowa z profesor Ewą Siedlecką

Mieszkamy w pięknym miejscu nad Morzem Bałtyckim, a nasza wiedza jako społeczeństwa na temat jakości jego wód i zagrożeń nie jest zbyt rozległa. Na Wydziale Chemii, na którym pracuję, staramy  się aby wiedza chemiczna dotycząca np. równowag kwasowo-zasadowych, czy roztworów koloidalnych była łączona z widzą ekologiczną, żeby nasi studenci umieli tę podstawową wiedzę przekładać na praktykę…

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Poznaj zasady praktyk i zobacz, co zapewniamy stażystom

Wskazówki dla poszukujących praktyk

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Przejdź do góry