SEA EU (2.0)

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Komisja Europejska w ramach programu Erasmus+

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest zaangażowane w prace zadania 4.4. SEA-EU – Goes greener. Liderem zadania jest dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Celem zadania 4.4 jest zapewnienie transformacji wszystkich uczelni partnerskich w oparciu o paradygmat zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy stworzą sieć zrównoważonego rozwoju, promującą i wymieniającą zielone praktyki na różnych poziomach organizacji i zarządzania uniwersytetami dzielącą się wspólnym zrozumieniem polityk i kultur związanych ze zrównoważonym rozwojem (Zielona Karta).

Rezultatami zadania będą:

  1. Sieci zrównoważonego rozwoju.
  2. Lokalne kroki do zielonej transformacji
  3. Zielona Karta – kodeks dobrych praktyk dla naukowców, a także instytucji związanych z działaniami podejmowanymi w ramach Sojuszu

“Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym gronie nagrodzonym w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym ze środków Programu Erasmus+. Inicjatywa ma na celu zbudowanie ponad narodowych sojuszy instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE ze wspólną długoterminową strategią oraz europejskimi wartościami.
W ramach tej działalności tworzymy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU). Naszymi partnerami są Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta). Od stycznia 2023 roku do sojuszu zostały przyjęte nowe uczelnie: Uniwersytet w Algarve (Portugalia), Uniwersytet Parthenope w Neapolu (Włochy) i Uniwersytet Nord (Norwegia). W SEA-EU 2.0 będzie zaangażowanych 9 uniwersytetów kształcących ponad 150 000 studentów i zatrudniających 18 000 pracowników.
Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy. Łączy nas kulturowa i gospodarcza tradycja związana z morzem. Swoim zasięgiem obejmujemy prawie wszystkie morza i oceany, które tworzą północne, zachodnie i południowe fasady kontynentu europejskiego: Morze Bałtyckie, Ocean Atlantycki, Morze Północne, Morze Śródziemne i Morze Adriatyckie. Co najważniejsze, sektor morski ma strategiczne znaczenie dla gospodarek naszych dziewięciu regionów i stanowi on główne cele naszej edukacji i badań naukowych.”

Tekst: sea-eu.ug.edu.pl

Termin realizacji: 16.01.2023-15.01.2027

Więcej:

European University of the Seas (sea-eu.org)

O nas | SEA -EU (ug.edu.pl)